Status osoby osiedlonej - Settled Status

Tom's picture

"Poprosimy obywateli UE o złożenie wniosku do Home Office w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego pobyt stały, który będzie stanowił poświadczenie statusu osoby osiedlonej. Proces będzie w jak największym stopniu uproszczony i przyjazny dla wnioskodawców, także dla tych, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o wolnym przepływie obywateli UE uzyskali już kartę stałego pobytu. Spodziewamy się, że nowy system składania wniosków online będzie gotowy w 2018 r..."

Cytat pochodzi ze strony: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-ne...

I co wy na to?

Czyli jak mam rezydenta stałego to za zdobycie nowego statusu nie będę musiał drugi raz płacić?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Reklama