Census

Census 2021 - Spis ludności

Czy musisz wypełnić spis? Tak!  Census Act 1920 nakłada na wszystkich mieszkańców Anglii i Walii obowiązek wzięcia udziału w spisie.

Census czyli Powszechny Spis Ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Kolejny spis ludności odbędzie się w niedzielę, 21 marca 2021 r.

Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomagają w planowaniu i finansowaniu usług publicznych na danym obszarze, w tym usługi językowe. Na przykład może zaistnieć konieczność zapewnienia przez NHS tłumaczenia pisemnego lub ustnego w określonych rejonach... Niewypełnienie kwestionariusza lub podanie nieprawdziwych informacji może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 GBP.

Pomoc i wsparcie w języku polskim: https://census.gov.uk/help/languages-and-accessibility/languages/polish

Reklama

Subskrybuj RSS - Census